schoolsupport@gmail.com

  • +91 8275089481 / 9529479610

Organized By

RENUKABAI ANAND SHELAR FOUNDATION, Mumbai

& SUTAR SAMAJ SEVA MANDAL, Nashik

NEW GENERATION ENGLISH MEDIUM SCHOOL

NO DONATION

Contact us

New Generation English Medium School

School Address : Shelar Sabhagruh, Shree Gajanan Maharaj Nagar, Pathardi Phata, Nashik - 422010.

Contact No. : 8275089481 / 9260106959 / 9529479610 / 7666104394